Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Assemblea General i eleccions a Junta Directiva

La Junta Directiva de la Societat d’Onomàstica, en sessió del dia 9 de desembre de 2021, acordà convocar Assemblea General i eleccions a Junta Directiva, d’acord amb la legislació vigent i el calendari electoral següent:

  • Comunicació als socis: 21 de desembre de 2021
  • Termini de presentació de candidatures: 28 de gener de 2022
  • Proclamació provisional de candidatures: 31 de gener
  • Termini per a impugnacions: 7 de febrer
  • Resolució per les impugnacions: 10 de febrer de 2022
  • Proclamació definitiva de candidatures: 11 de febrer de 2022
  • Informació i tramesa de documentació electrònica als socis per les votacions: 14 de febrer
  • Període de vot per correu: fins al 21 de febrer
  • Dia de les votacions: dissabte 26 de febrer de 2022, d’11 a 13 h., al Centre Cívic de Barcelona (carrer del Comte d’Urgell, 145), coincidint amb la celebració de l’Assemblea General de socis.

En aquest web podeu consultar els Estatuts de la Societat d’Onomàstica (2009) que regulen la presentació de candidatures a Junta Directiva (art. 16) i ) i el Reglament Intern de la SdO (2009), que informa sobre l’elecció dels membres de la Junta Directiva (art. 11).

Back To Top