Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

AJORNAMENT SINE DIE DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

La Junta Directiva de la Societat d’Onomàstica, en sessió de 4 de febrer de 2020, acordà celebrar l’Assemblea general de socis el 21 de març d’enguany i fixar els punts de l’ordre del dia corresponent, d’acord als Estatuts de l’entitat que, en el seu article 12 diu que les reunions ordinàries han de tenir caràcter anual i celebrar-se dintre del primer semestre de l’any.

En sobrevenir la pandèmia de la Covid-19 i d’acord a la normativa vigent, la Junta Directiva acordà ajornar sine die l’Assemblea, a l’espera d’una millora de la situació sanitària que permeti celebrar-la amb plena seguretat i confiança.

Back To Top