Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Actes de la XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL

L’Acadèmia acaba de publicar les actes de la XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL, que va tindre lloc a València els dies 9 i 10 de maig del 2019. El llibre està format per 22 articles, escrits per estudiosos de diverses especialitats (àrab, llatí, geografia, filologia, cartografia, història), de diferents universitats (Alcalá, Alacant, Barcelona, Burgos, Lleida, Madrid, Múrcia, Navarra, Oviedo, Santiago, Sevilla, València i Vigo), acadèmies de la llengua, societats d’onomàstica i instituts geogràfics i cartogràfics, amb la voluntat de mostrar i demostrar la necessitat d’aplicar una perspectiva hispànica i romànica a l’anàlisi històrica, etimològica i motivacional de qualsevol topònim. A més, l’obra consta d’un pròleg de Xosé Lluis García Arias (ALLA), una introducció d’Emili Casanova (AVL- UV) i un apèndix, on s’expliquen els objectius, antecedents, metodologia i utilitat del projecte Toponomasticon Hispaniae.
Back To Top