Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

“A Journal of Onomastics” de l’American Name Society. Second Call for Papers.

L’ANS fa una crida per a rebre articles sobre onomàstica literària, en els quals es poden tractar noms de lloc, noms d’autors, pseudònims literaris, etc., o qualsevol tema de la diversitat internacional sobre literatura moderna, de tots els períodes i els gèneres.
 

Temes proposats:
Importància dels noms en la literatura infantil.
Teoria crítica i l’anàlisi de la forma literària i/o la funció dels noms.
Traducció literària, noms i denominació.
Etimologia dels noms en la literatura.
Simbolisme del nom en literatura.
Estratègies pedagògiques elevant l’apreciació dels estudiants sobre els noms literaris i la nominació.
(re)nomenar i reescriure els clàssics per a les audiències modernes.
Fet vs. ficció: qüestions legals i morals involucrades amb la denominació i els noms dins dels treballs (auto)biogràfics.
Importància social, política i històrica dels noms i la nominació en la literatura.
Enviar el resum en ANGLÈS (250 paraules) abans del dia 1 de març al Dr. I. M. Laversuch: mavi.yaz@web.de. Per enviar qualsevol article no cal ser soci de l’ANS.
 

 

Back To Top