Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

“Les problemàtiques patronímiques a la Catalunya del Nord i la francesització dels cognoms” Joan Peytaví Deixona

16-17.30 hores. Conferència «Les problemàtiques patronímiques a la Catalunya del Nord i la francesització dels cognoms (segles XV-XXI)».

Conferència a càrrec de Joan Peytaví Deixona.

Resum: Es farà un repàs històric de la patronímia a la Catalunya del Nord entre el final de l’edat mitjana, moment en què es fixen els cognoms, i l’inici del segle XXI. Es parlarà de la fixació dels patrònims, la feminització, la doble cognominació, la transmissió dels cognoms per les dones, entre altres particularitats que es comparteixen amb molts indrets de la geografia catalanoparlant. També es dedicarà una part de l’exposició a explicar i exemplificar com el canvi d’Estat al segle XVII a causa del tractat dels Pirineus i la partició de Catalunya va tenir repercussions escrites en els cognoms però només a partir del segle XVIII. Més endavant es tractarà de com la francesització progressiva a partir del final del segle XIX i les subsegüents interrupció i substitució lingüístiques del segon terç del segle XX han canviat en el decurs dels cent darrers anys fins a la pronúncia dels cognoms catalans, locals i importats. Entre problemes d’identitat, aberracions i desconeixement de la història i de la llengua, els cognoms catalans de més enllà de la serra de l’Albera també han experimentat canvis en diversos sentits.

Back To Top