Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

10 mapes de Catalunya (1606-1906)

L’ICC i Rafael Dalmau, Editor enceten una nova col·lecció anomenada «Cartoteca». Núm. Col.: 1. Preu: 25,00 €. Pàg.:140.
 
És una col·lecció destinada a difondre i posar en valor els estudis de la història de cartografia des d’una perspectiva catalana.
La sèrie permet de seguir l’evolució cartogràfica però també històrica de Catalunya durant tres-cents anys justos. Hi trobem cartògrafs i editors autòctons i forans, mapes grans i petits, impresos en llocs ben distants i en llengües diferents. El mapa de Catalunya fa de pretext per a repassar les iniciatives editorials dels Països Baixos, la potència de la cartografia francesa, les particularitats de la cartografia isolada catalana, les iniciatives espanyoles de confecció d’un mapa per tot el regne i els esforços educatius impulsats arran de la Renaixença.
Nou dels deu mapes pertanyen al fons de la Cartoteca de Catalunya; l’altre és el mapa mural de J.B. Vrients, del qual només se’n coneix un exemplar, que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. El fet de tractar-se del mapa més antic que coneixem de Catalunya i de ser un exemplar únic, jus­tifica que hi hagi estat inclòs. Font: Rafael Dalmau, Editors.

Back To Top