Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

VIIIè Col•loqui Internacional “Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua: L’espai de les llengües”


Del 20/06/2011 al 22/06/2011

Organitza: Grup d’Història de la la Llengua de la Universitat de Girona.
 

Del 20, 21, 22 de juny de 2011 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Temes del col·loqui:
el concepte de llengua / la distància lingüística i la magnitud de les llengües / llengua i dialectes: un procés d’ocultació.
 
Preus d’inscripció:
Quota reduïda: 50 € (inclou material del congrés, dinars i cafès a les pauses).
Quota completa: 85 € (inclou material del congrés, dinars i cafès i sopar oficial).
Places limitades. Inscripcions fins al 15 de juny.
Consulteu el programa complet a: http://www.udg.edu/tabid/16972/language/ca-ES/Default.aspx
 
 

Programa
20 de juny: El concepte de llengua
9.30 h Inauguració: Josep M. Nadal, president del col·loqui i A. M. Geli, rectora de la UdG
President de sessió: Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà)
 
Ponència Josep M. Nadal i F. Feliu (UdG) Sobre invencions necessàries: elogi de la lingüística.
Comunicació
Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (Université Nancy 2) La définition des «nouvelles langues» dans la théorie de W. von Humboldt?
 
Ponència Carme Junyent (UB) Pot ser universal el concepte de llengua.
 
Comunicació
Joan Mascaró (UAB) Les invencions de la llengua.
 
Ponència José Luís Mendívil (UniZar) El concepto de lengua natural. El lenguaje y las lenguas desde el punto de vista biolingüístico.
 
Comunicacions
Miquel Nicolàs (UV) La dimensió ideològica en els processos de fabricació de les llengües: pràctiques, discursos, representacions i mètodes d’anàlisi.
 
Carles Castellanos (UAB) Estructura i variació en el fenomen de la individuació lingüística.
 
Narcís Iglésias (UdG) El concepte de llengua en diccionaris catalans, espanyols i francesos del s. xix.
 
 
21 de juny: La distància lingüística i la magnitud de las llengües
 
Ponència Jean Michel Eloy (Université de la Picardie–Jules Verne) La question de la distance linguistique et le concept de langue.
 
Comunicació
Xavier Lamuela (UdG) Representació de la distància lingüística i identificació entre varietats.
 
Carmen Alén-Garabato (Université Paul Valéry–Montp. III) ¿El gallego, lengua o dialecto?
 
Ponència John E. Joseph (University of Edinburgh) The Discursive Politics of Making and Contesting Languages.
 
 
Comunicacions
Esteve Valls (UB) Advergència i divergència lingüístiques en el català nordoccidental:un estudi dialectomètric sobre l’anivellament dialectal i l’efecte-frontera.
 
Clara Barnada (UdG) Un canvi en el mapa de les representacions lingüístiques: la reconstrucció social de la llengua catalana a principi de s. xx.
 
Ponència Henri Boyer (Université Paul Valéry–Montpellier III) L’impact des représentations sociolinguistiques (un questionnement d’ordre théorique et d’ordre pratique).
 
 
22 de juny: Llengua i Dialecte un procés d’ocultació
 
Ponència Juan Carlos Moreno Cabrera (UAM) Lengua, dialecto y población de competencias.
 
Comunicació
Ksenija Djordjevic (Université Paul Valéry–Montpellier III) Ruthène vs l’ukrainien: les paradoxes d’une individuation.
 
Ponència Paolo D’Achille (Università di Roma 3) Per una storia dei rapporti tra lingua italiana e dialetti: aspetti generali e problemi particolari.
 
Comunicació
Emma Milano (Università di Napoli–Federico II) i Simona Valente (Seconda Università degli Studi di Napoli) Gli spazi dell’arbëresh in una comunità dell’Italia Meridionale.
 
Ponència Ramon Sistac (UdL) De la construcció de la llengua a la destrucció dels dialectes.
 
Comunicació
Margherita Di Salvo (Università di Napoli–Federico II) Comunità e individuo: dimensioni della variazione presso gli italiani di Bedford.
 
Ponència Rosanna Sornicola (Università di Napoli–Federico II) Abbiamo bisogno di una lingüística emozionale?
 
 

Back To Top