skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics

Edició de Mar Batlle, Òscar Bagur i Pere Navarro
L’Estralla, 10. Barcelona: Societat d’Onomàstica, 2021, 244 p.

Back To Top