Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics

Edició de Mar Batlle, Òscar Bagur i Pere Navarro
L’Estralla, 10. Barcelona: Societat d’Onomàstica, 2021, 244 p.

Edició electrònica d’accés obert

Presentació, Mar Batlle, Òscar Bagur i Pere Navarro, curadors
1 Apunts preliminars
1.1 Què és l’onomàstica?, Joan Tort
1.2 El naixement de l’onomàstica com a disciplina lingüística, Rosa Maria Anglès
1.3 El coneixement de la parla del lloc, Pere Navarro
1.4 El coneixement de la geografia del lloc, Joan Tort
2 Tipologia i estructura d’un recull onomàstic, Mar Batlle i Òscar Bagur
3 Selecció del corpus onomàstic, Sílvia Veà
4 Les fonts orals: el treball de camp, Sílvia Veà
5 Les fonts escrites, Eugeni Perea
6 Les eines informàtiques, Òscar Bagur i Mar Batlle
7 Llista de noms: redacció d’articles, Mar Batlle i Òscar Bagur
8  La transcripció fonètica, Pere Navarro
9  L’etimologia del nom propi, Joan Anton Rabella
10  L’estat de la recerca onomàstica, Pere Navarro
11 Obres de consulta, Albert Turull
12 Els estudis d’onomàstica romànica i l’onomàstica catalana, Emili Casanova

Back To Top