Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

VI Jornada de la Societat d’Onomàstica (Atzeneta i Vistabella del Maestrat, 2018)

Introducció

La zona d’estudi, que d’ara en avant queda batejada com «terres de Penyagolosa», abasta l’àmbit comarcal de l’Alcalatén, els termes de la Setena de Culla del Maestrat històric i pobles veïns de l’Aragó i de l’Alt Millars.

Penyagolosa és un cim emblemàtic de les nostres terres, centre de l’excursionisme valencià, vedaler del pas de raberes entre l’Aragó i la Plana, cruïlla de cultures, aplec de terres i parles diverses. Sant Joan de Penyagolosa, a més, acull rogatives centenàries de Xodos, Puertomingalvo, Vistabella, Culla i les Useres a través dels seus camins centenaris.

Calia, per tant, dedicar uns dies als noms que bategen cada racó de les terres de Penyagolosa, als pobles que veuen en el seu perfil divers un far d’aquesta mar de bancals on tanta gent ha navegat secularment.

1a circular (nov. 2017)
Programa definitiu (abril 2018)

Objectius

 • Fer una aproximació al coneixement dels noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa. El seu origen, la seva vitalitat o desaparició, i la relació amb diferents àmbits científics i culturals.
 • Difondre els estudis d’onomàstica, especialment aquells relacionats amb l’excursionisme i la cartografia, que s’hagen realitzat fins ara sobre les terres de Penyagolosa.
 • Contribuir a l’onomàstica catalana amb els resultats de les recerques fetes sobre les terres de Penyagolosa.
 • Fomentar l’estudi i la divulgació de l’onomàstica local i relacionar-la amb la de les comarques veïnes.
 • Generar debats al voltant dels noms propis (topònims polèmics, altera­cions onomàstiques, etimologies populars…)
 • Animar a la realització de reculls onomàstics municipals (generals o parcials).
 • Conèixer els estudis d’onomàstica d’altres territoris relacionats amb l’excursionisme per afavorir l’intercanvi de coneixements, mètodes i resultats.
 • Mostrar la cartografia i bibliografia onomàstica de la zona

Temes Generals

 • Toponímia i excursionisme
 • Onomàstica (toponímia i antroponímia), actual o pretèrita, oral o escrita

Temes específics

 • Cartografia i excursionisme

Dins els temes onomàstics relacionats amb la zona:

 • Cartografies
 • Odonímia
 • Toponímia rural i/o urbana
 • Antroponímia. Recull de noms, cog­noms i malnoms.
 • Els nostres arxius
 • Onomàstica i literatura
 • Onomàstica vària. Qualsevol altre tema d’onomàstica relacionat amb la zona d’estudi.

Secretaria

Elvira Safont · arxiuvistabella@gmail.com · 687 229 074
Jesús Bernat · jbsensegel@gmail.com · 636 228 279

Coordinadors

Elvira Safont, Josep Miquel Ribés, Òscar Bagur, Josep Meseguer-Carbó, Ferran Guar­dio­la i Jesús Bernat.

Comitè científic

Emili Casanova (UV), Ventura Castellvell (SdO), José Enrique Gargallo (UB), Lluís Gime­no (UJI), Joan Tort (UB) i Albert Turull (UdL).

Ho organitza

Societat d’Onomàstica, Maestrat viu!, Centre d’Estudis de Penyagolosa i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Hi col·laboren

Ajuntaments d’Atzeneta del Maestrat, Ajuntament de Vistabella del Maestrat, Diputació de Castelló, Centre d’Estudis del Maestrat, El Tossal cartografies i  el Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans.

Reconeixement cadèmic

Àmbit universitari. L’assistència a la jornada està reconeguda per la Universitat Jaume I amb un crèdit.

Àmbit docent. Els docents que depenen de la Generalitat Va- lenciana, perquè se’ls puga reconèixer l’activitat com a formativa de 20 hores, també han de formalitzar la inscripció accedint al web del Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?idioma=va). Per als docents d’altres administracions la Societat d’Onomàstica expedirà un certificat de 20 hores.

Mobilitat

Es disposarà d’un autobús per pujar d’Atzeneta a Vistabe- lla la nit de divendres. Diumenge durà a Xodos a qui no vulga fer la caminada des de Sant Joan, i després de dinar ens arrimarà a Atzeneta (4.30 h de la vesprada).

Back To Top