skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XXI Jornada d’antroponímia i toponímia

Día 15/03/2008El Gabinet d'Onomàstica organitza unes sobre toponímia i antroponímia a Ses Cases des Mestres. Podeu consultar el programa a http://www.uib.es/secc6/slg/go/pdf/DIPTIC_21_Antr_Topon.pdf. 

Back To Top